Klubbens fly


KZ III OY-DVA

OY-DVA er en KZ III U-2 og kom til verden som byggenummer 74 i 1946. Flyet blev udstyret med sprøjteaggregat og udførte den første sprøjteflyvning i Danmark i april 1948. Efter en årrække blev det solgt til Tyskland, hvor det i lang tid tilhørte den tidligere RAF pilot Palle Thomsen. Flyet vendte tilbage til Danmark i 1971. Efter et havari i 1974 blev DVA overtaget af Jens Toft og kom igen i luften. Flyet havnede i 1982 hos Brian Jørgensen. Han solgte for et symbolsk beløb flyet til AAA i 2004. Flyet er siden blevet malet i de oprindelige farver og flyves med stor glæde af klubbens medlemmer. I vinteren 14/15 er DVA blevet udstyret med en generator, så det nu har en mere stabil strømforsyning til radioen.

DVA har desværre i sommeren 2016 været udsat for et havari. Flyet er stadigvæk i AAA’s besiddelse og vil på et senere tidspunkt blive restaureret.

KZ VII OY-ATI/O-616

OY-ATI er en KZ VII U-4/U-8 og kom til verden som byggenummer 178 i foråret 1948. Flyet var en del af en serie på 10 fly til Forsvaret, der manglede træningsfly på dette tidspunkt. Det blev leveret til Luftmarinestation Avnø i juni samme år med nummeret 616 og indgik derefter i grunduddannelsen af Forsvarets piloter indtil 1953, hvor det overførtes til Flyvestation Værløse. Det næste mange år gjorde 616 tjeneste ved forskellige enheder i Flyvevåbnet, før det i 1969 blev udlånt til Hæren som erstatning for de Super Cub fly, der var gået tabt ved den store hangarbrand i Vandel. I 1977 udgik flyet af tjeneste og overgik til Flyvestation Værløse Svæveflyveklub og indregistreret OY-ATI. I maj 2008 blev OY-ATI solgt til AAA for et symbolsk beløb, mod at det blev restaureret til flyvende stand og aldrig kan videresælges. Efter 4 års gennemgribende restaurering kom flyet igen på vingerne i juli 2012 og er nu AAA’s velflyvende flagskib.

Ellehammer 1909 replica

I forbindelse med 100 års jubilæet for Ellehammers første flyvning i 2006, konstruerede og byggede AAA en kopi af Ellehammers 1909 model. Flyet har fløjet ca. 15 timer, men anvendes nu kun til udstillingsbrug. Flyet blev bygget med ingeniør Fritz Kragh som projektleder i et samarbejde mellem Ellehammerfonden, DULFU og AAA. Ellehammerfonden var hovedsponsor.

KZ III OY-DVE

OY-DVE er en KZ III U-2 og kom til verden med byggenummer 84 den 25/11 1946. Flyet blev leveret Fyens Flyveklub, men overgik allerede i 1953 til den navnkundige luftfotograf Sylvest Jensen. Sylvest Jensen anvendte DVE indtil 1965, hvorefter det havde stort antal ejere, indtil det i 1994 endte i Sverige. Her blev det smukt restaureret og kom i luften igen i 2002 som SE-BIS. I 2010 vendte flyet tilbage til Danmark og er i oktober 2016 overgået til AAA. OY-DVE må betegnes som en af de fineste KZ III’ere der findes.

 

 

KZ II K OY-DHK
Se projekter

Piper Super Cub OY-AZZ/Y-654
Se projekter

KZ III OY- DYZ
Se projekter

KZ III OY-DHY
Se projekter