Klubben


Historien  om Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre

Den aeronautiske historie for området går tilbage til 1917 hvor pladsen blev grundlagt.

På området, der er ca. 500 x 250 meter eller på ca. 12,5 hektar, er placeret to originale træ hangarer fra 1917 samt 10 motorprøvestande fra 2. verdenskrig.

I midten af firserne besluttede man i Københavns Skovdistrikt, at den ene af de to træ hangarer, nr. 2, skulle rives ned og brændes af, idet den var angrebet af ægte hussvamp.

Dette kom en gruppe veteranflyentusiaster for øre og man gik straks i gang med en aktion, for at stoppe planen om at nedrive denne værdifulde gamle hangar, som var en del af de sidste rester fra flyvningens barndom i Danmark.

Interessen var tilsyneladende tilstrækkelig stor fra begge sider, idet det lykkedes for gruppen at få rådighed over hangaren, på de betingelser, at svampen blev fjernet og forfaldet blev stoppet.

Da personerne bag redningsplanen alle havde tilknytning til KZ & Veteranfly Klubben, valgte man at etablere en lokalforening heraf, som skulle varetage klubbens interesser i hovedstaden.

Denne forening fik hjemsted i den redede hangar og der blev som udgangspunkt etableret et lejemål på 10 år, mellem lokalforeningen og Københavns Skovdistrikt.

I de efterfølgende år blev der fra medlemmernes side, lagt et uvurderligt stort stykke arbejde i at restaurere bygningen, samtidig med, at der blev skaffet økonomiske midler til indkøb af materialer.

Det var ligeledes på lokalforeningens foranledning, at alle øvrige bygninger på området blev fredet.

Gennem disse første år, blev der skabt mange interessante aktiviteter i området som f.eks.: Foredragsaftener samt kursusaktiviteter i bygning og restaurering af fly. Der blev ligeledes udlejet arbejdsplads til bygning af experimental fly samt til restaurering og opbevaring af andre flyprojekter.

I slutningen af halvfemserne besluttede man i Skov- & Naturstyrelsen, at Københavns Skovdistrikt skulle sælge ud af de bygninger, som ikke havde direkte relationer til skovens aktiviteter, hvilket bl.a. gjaldt alle bygningerne på Avedøre gl. Flyveplads.

Dette gav anledning til at man igen skulle i gang med en redningsaktion, for at undgå, at hele området blev opkøbt af andre, uden interesse i flyvningens historie.

I forbindelse med denne opgave valgte man at inddrage Hvidovre Kommune i projektet, hvilket efterfølgende har vist sig at være den helt rigtige beslutning.

Der blev nu indledt forhandlinger, dels om områdets fremtidige formål og dels om købet af hangar nr. 2.

I forbindelse hermed etableredes en støtteforening ved navn Avedøre Hangarens Venner som havde til formål, at skaffe økonomisk grundlag for købet af hangaren, bl.a. gennem søgning af diverse fondsmidler.

Denne støtteforening blev stiftet den 19. maj 1999.

De efterfølgende forhandlinger mellem de implicerede parter gav det positive resultat, at området, som nu officielt kaldes Avedøre gl. Flyveplads, kun kan benyttes til fritidsaktiviteter med relationer til flyvningens historie.

Ligeledes blev handelen om køb af Hangar 2 gennemført, til overtagelse den 1. december 2000.

I 1996 udarbejdede man i KZ & V regi, et fremtidsprojekt for hele området, inkl. begge hangarer og alle 10 prøvestande.

Bag projektet stod nu afdøde fly-entusiast Poul Olsen, Greve, som var blandt initiativtagerne til den første redningsaktion i midten af firserne. Dette projekt blev udarbejdet i et samarbejde med arkitekt Uffe Schønnemann og var opdelt i to faser. Projektet er siden blevet kaldt ”Poul Olsens plan”.

Fase 1 omhandlede – Sikring af bygninger og område for eftertiden.

Fase 2 omhandlede – Udnyttelse og restaurering af område og bygninger, til aeronautiske formål.

I forbindelse med, at alle bygninger er fredet, købet af Hangar 2 er gennemført samt beslutningen om at området skal bruges til fritidsaktiviteter med relationer til flyvning, må man sige, at fase 1 er fuldført med succes.

Den næste fase, fase 2 i projektet fra 1996, skulle nu påbegyndes, og man vurderede i den forbindelse, at der var behov for en anden form for organisation, til at stå for den fremtidige udvikling og drift af aktiviteterne på området. Derudover ville man skabe lige vilkår for alle landets medlemmer af KZ & Veteranfly Klubben, idet hovedklubben, hermed skulle varetage interessen for alle landets medlemmer, inkl. hovedstadsområdet.

Resultatet blev derfor, at lokalforeningen for hovedstadsregionen blev nedlagt den 24. januar 2001.

Samme dag opstod Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, som blev stiftet på endnu et initiativ fra KZ & Veteranfly Klubben.

Dermed var det næste skridt taget, imod skabelsen af et aeronautisk aktivitetscenter som har til formål, at huse alt hvad mennesket gennem tiden har haft fantasi til at sende op i luften over os, i håbet om at kunne flyve som en fri fugl.

Den 29. april 2001 genåbnede man officielt Avedøre gl. Flyveplads, med et åbent hus arrangement.

Samtidig blev det nyanlagte landingsareal indviet, i forbindelse med at særlig udvalgte veteranfly blev inviteret til området på dagen.

Arrangementet viste en uventet stor interesse for dette område, som på sin egen måde udstråler en blanding af ægte historisk vingesus, nutidens nærhed og fremtidens mystik.

Bjarne Gren