Klubbens fly


KZ VII OY-ATI/O-616

OY-ATI er en KZ VII U-4/U-8 og kom til verden som byggenummer 178 i foråret 1948. Flyet var en del af en serie på 10 fly til Forsvaret, der manglede træningsfly på dette tidspunkt. Det blev leveret til Luftmarinestation Avnø i juni samme år med nummeret 616 og indgik derefter i grunduddannelsen af Forsvarets piloter indtil 1953, hvor det overførtes til Flyvestation Værløse. Det næste mange år gjorde 616 tjeneste ved forskellige enheder i Flyvevåbnet, før det i 1969 blev udlånt til Hæren som erstatning for de Super Cub fly, der var gået tabt ved den store hangarbrand i Vandel. I 1977 udgik flyet af tjeneste og overgik til Flyvestation Værløse Svæveflyveklub og indregistreret OY-ATI. I maj 2008 blev OY-ATI solgt til AAA for et symbolsk beløb, mod at det blev restaureret til flyvende stand og aldrig kan videresælges. Efter 4 års gennemgribende restaurering kom flyet igen på vingerne i juli 2012 og er nu AAA’s velflyvende flagskib.

Ellehammer 1909 replica

I forbindelse med 100 års jubilæet for Ellehammers første flyvning i 2006, konstruerede og byggede AAA en kopi af Ellehammers 1909 model. Flyet har fløjet ca. 15 timer, men anvendes nu kun til udstillingsbrug. Flyet blev bygget med ingeniør Fritz Kragh som projektleder i et samarbejde mellem Ellehammerfonden, DULFU og AAA. Ellehammerfonden var hovedsponsor.

KZ III OY-DVE

OY-DVE er en KZ III U-2 og kom til verden med byggenummer 84 den 25/11 1946. Flyet blev leveret Fyens Flyveklub, men overgik allerede i 1953 til den navnkundige luftfotograf Sylvest Jensen. Sylvest Jensen anvendte DVE indtil 1965, hvorefter det havde stort antal ejere, indtil det i 1994 endte i Sverige. Her blev det smukt restaureret og kom i luften igen i 2002 som SE-BIS. I 2010 vendte flyet tilbage til Danmark og er i oktober 2016 overgået til AAA. OY-DVE må betegnes som en af de fineste KZ III’ere der findes.

KZ III OY-DYZ

OY-DYZ er en KZ III U-1 og har byggenummer 56. Flyet er bygget i 1946 som et af fire ambulancefly til Redningskorpset Zonen. Det gjorde tjeneste i Zonen frem til 1956, hvor det blev solgt til Tyskland. I 1968 vendte det tilbage til Danmark, hvor det fløj i en kort årrække. Flyet genopstod efter en gennemgribende restaurering i 2004. Efter et havari i 2009 blev OY-DYZ skænket til Flymuseet i Stauning. I 2013 købte AAA flyet. Efter restaurering til luftdygtig stand blev det stationeret i Oplevelsescenter Nyvang, hvor det indgik i samlingen af Zone redningskøretøjer. Ved udgangen af 2023 er flyet blevet solgt til Zone Redningskorpsets Venner, der sammen med Oplevelsescenter Nyvang vil forestå den videre drift af flyet.

 

KZ II K OY-DHK
Se projekter

Piper Super Cub OY-AZZ/Y-654
Se projekter

KZ III OY-DHY
Se projekter

KZ III OY-DVA
Se projekter