Projekter


KZ II K OY-DHK

OY-DHK er en KZ II Kupe, og har byggenummer 23, selv om der kun blev bygget 13 stk. OY-DHK er klubbens ældste fly. Den er også sjælden, idet der kun findes to i Danmark og et eksemplar i Schweitz under restaurering. Ingen af flyene er pt. luftdygtige.

OY-DHK blev bygget i 1940 af det danske firma Kramme og Zeuten, deraf betegnelsen KZ. Det blev beslaglagt af besættelsesmagten, som i 1944 frigav det til salg til Sverige. Det blev erhvervet af Stockholms Flygklub og indregistreret SE-ANN. Denne klub brugte flyet frem til 1963, hvor det blev slettet af det svenske register. I 1968 kom det tilbage til Danmark, hvor det gennemgik en omfattende restaurering, der strakte sig over tre år. I 1971 blev det indregistreret OY-DHK, og var i familiens Skøtts eje frem til 2006, hvor det blev besluttet at foretage endnu en restaurering.

I 2011 købte AAA det delvist restaurerede fly. Den fortsatte restaurering har været langvarig, men medio 2023 er status i arbejdet, at vinger, haleplaner og alle ror er efterset, repareret og beklædt med lærred. Disse dele er klar til at blive slutmalet. Kroppen er ligeledes blevet efterset, repareret og beklædt. I 2020 blev kroppen malet grøn. Motoren er overhalet, prøvekørt og klar til montering. Tilbage udestår et større arbejde med at få hele cockpitområdet renoveret, herunder endelig montering af døre og vinduer.

Piper L 18c Super Cub OY-AZZ/Y-654

OY-AZZ er en Piper Super Cub L-18C, og har serienummer18 -3165. Flyet er bygget i 1953 og blev samme år leveret som våbenhjælp til Belgiens forsvar. I 1957 blev det, ligeledes som våbenhjælp, leveret videre til Danmark som et af 16. Efter klargøring, hvor bl.a. den gule bemaling blev ændret til camouflage med danske kokarder og flag, blev det i 1957 overført til Flyveskolen på Avnø til brug for træning af hærens piloter. I 1965 kom det videre til Artilleriflyvebatteri Vandel, hvor det blev brugt som artilleriobservations- og forbindelsesfly frem til 1977, hvor det blev taget ud af tjeneste. Y-654, som er flyets militære typebetegnelse og nummer, er et af to fly, som undgik flammernes bytte ved en omfattende hangarbrand i 1968. 11 tilsvarende fly udbrændte.

I 1968 lykkedes det Foreningen af Tidligere og Nuværende Hærflyvere at låne Y-654 af Flyvematerielkommandoen. Det blev derfor civilt registreret som OY-AZZ og fløj i denne forenings regi indtil udgangen af 1989, hvor dets luftdygtighedsbevis blev afmeldt. Flyet henstod herefter forskellige steder, bl.a. Stauning, Vandel og Karup. I en kort periode var det udstillet på Artillerimuseet i Varde.

I 2005 blev OY-AZZ flyttet til AAA hangar i Avedøre med henblik på restaurering. Indledningsvis blev det brugt til diverse udstillingsformål, indtil det i 2012 lykkedes AAA at overtage flyet fra Flyvevåbnets Historiske samling til en beskeden købesum, mod at det blev restaureret til flyvedygtig stand, og med et udseende som det havde, da det var i aktiv tjeneste ved hæren. Ellehammerfonden har støttet projektet med en donation på kr. 80.000.

Ved udgangen af 2023 er den egentlige restaureringen afsluttet. Vinger, haleplaner, og alle ror er monteret på kroppen, det samme er motoren. Justering af vinger og ror og yderligere afprøvning af motoren,  gennemføres frem mod april 2024, hvor flyet flyttes til  Ringsted flyveplads for endelig kontrol og prøveflyvning.

KZ III OY-DHY

OY-DHY er en KZ III U-1 med byggenummer 55. Den blev bygget som ambulancefly ligesom OY-DYZ og leveret til Zonen i 1946. Efter at Zonen ophørte med at bruge KZ III som ambulancefly, har OY-DHY haft en række ejere, og har bl.a. været brugt som sprøjtefly. I 1994 lykkedes det foreningen ”Zone-flyet OY-DHYs venner” at erhverve resterne af flyet, der var i dårlig stand. Hensigten var at flyet skulle restaureres for at indgå i etableringen af en Flyve-Ambulancetjeneste, i det der i dag hedder Oplevelsescenter Nyvang. Restaureringsprojektet viste sig imidlertid for omfattende og måtte opgives. I stedet kom OY-DYZ til at indgå i Flyveambulancetjenesten, idet visse dele fra OY-DHY kom til at indgå i genopbygningen af OY-DYZ, der havde været udsat for et havari. Flyet Har lige siden været helt adskilt og delene lagt på lager i vores hangar. Det vil næppe komme på vingerne igen, men vil kunne restaureres til udstillingsbrug.

KZ III OY-DVA

OY-DVA er en KZ III U-2. Den blev bygget i 1946 og har byggenummer 74. Netop denne KZ III er lidt speciel, ide den blev udstyret med sprøjteaggregat, og udførte den første sprøjteflyvning i i Danmark i 1948. Efter en årrække blev det solgt til Tyskland, hvor det tilhørte den tidligere RAF pilot Palle Thomsen. Han brugte det bl.a. til luftfotografering. I 1971 kom det igen til Danmark, og efter et havari i 1974 blev det overtaget af Jens Toft og genopbygget. Her efter blev det i 1982 overtaget af Brian Jørgensen, der i 2004 solgte det for et symbolsk beløb til AAA. I forbindelse med et større eftersyn blev det malet i sine oprindelige farver. I 2014/15 fik flyet installeret generator for at sikre en stabil strømforsyning til radioen. OY-DVA var populær blandt klubbens piloter, men havarerede desværre på Ringsted flyveplads i 2016. Heldigvis uden personskade.

OY-DVA er fortsat i AAA besiddelse og genopbygningen har allerede været i gang i nogen tid. Medio 2023 er status den, at der er fremstillet et nyt understel, der dog mangler den endelige svejsning. Strukturskader på kroppen er ligeledes udbedret. Arbejdet med at reparere en mindre skade på vingen går i gang i løbet af efteråret 2023. Kroppen skal renoveret med nyt lærred, hvilket forventes at gå i gang i løbet af vinteren 23/24.

Som noget særligt, skal OY-DVA have monteret en Continental O-200 motor i stedet for den oprindelige Cirrus Minor. Der er således blevet købt en brugt motor i Norge, som nu skal gennemgå en fuldstændig overhaling. Der skal ligeledes fremstilles et nyt motorfundament og anskaffes nye motorskærme.

Hangar og værksteder

Vores hangar er fra 1917, bygget helt i træ, og så er den fredet. Vi ønsker at bevare hangaren i dens oprindelige udseende. Desuden forsøger vi løbende at forbedre dens indre rammer for restaurering af veteranfly og andre klubaktiviteter.

Store dele af hangaren er således blevet renoveret, bl.a. kan nævnes reparation af skorsten, udskiftning og maling af det meste af yderbeklædningen. Desuden er et større vinduesparti blevet renoveret og en ny dør monteret i sidebygningen. Inde i hangaren er vores maskinværksted blevet udvidet og en ny drejebænk anskaffet. Et længe næret ønske om en malerkabine er også blevet opfyldt ved at inddrage en del af det store hangarrum til formålet.

Ved udgangen af 2023 er det opvarmede værksted i sidebygningen blevet gennemkribende renoveret. Maling af gulvet udestår dog. Frokoststuen vil blive frisket op i løbet af foråret 2024. Endelig har Slots- og Kulturstyrelsen godkendt og støtter økonomisk renovering af det store vinduesparti i hangarens vestlige gavl. Der er søgt om fondsmidler til dækning af de resterende udgifter til projektet.