Projekter


KZ II K OY-DHK

OY-DHK er en KZ II K type III og har byggenummer 23. OY-DHK er klubbens ældste og mest sjældne fly. Af typen findes kun to i Danmark samt et restaurerings projekt i Schweitz. Flyet blev bygget lige inden besættelsen. Det blev beslaglagt af besættelsesmagten og i 1944 frigivet til salg til Sverige. I juli 1944 gik det i brug som SE-ANN i Stockholms Flygklubb. SE-ANN fløj frem til 1963, hvorefter det blev slettet af det svenske register. I 1968 vendte det tilbage til Danmark, hvor det gennemgik en omfattende restaurering, som strakte sig over 3 år. I 1971 blev flyet indregistreret som OY-DHK og fløj nu i familien Skøtts eje frem til 2006, hvor det blev besluttet at foretage endnu en restaurering. I 2011 købte AAA det delvist restaurerede fly. Arbejdet skrider fremad. Status primo 2021 er som følger: Ror og haleplan og krop er efterset, repareret og beklædt. Træarbejdet på vingerne er afsluttet og vingerne er beklædt. Motoren er klar. Kroppen er blevet malet efteråret 2020. status medio 2022. Projektet er sat i stå af corona’en og der har kun været få fremskridt i perioden. Der vil komme mere focus på Kupe’en når AZZ bliver færdig.

Piper Super Cub OY-AZZ/Y-654

OY-AZZ er en Piper L-18C og har byggenummer 18-3165. Flyet er bygget i 1953 og blev som nyt leveret til Belgiens forsvar. I 1957 blev det overført til Danmark og gik i tjeneste ved Flyveskolen på Avnø. I 1965 blev det overført til Artilleriflyvebatteri Vandel. Flyet overlevede den katastrofale hangarbrand i 1968 og fløj videre ved Hæren indtil udfasningen i 1977. Herefter blev det indregistreret som OY-AZZ og i et tidsrum brugt af Klubben af Tidligere og Nuværende Hærflyvere. Ad omveje endte flyet i Avedøre i 2005. Efter en del juridisk tovtrækkeri er OY-AZZ nu overtaget af AAA på samme vilkår som OY-ATI. Status medio 2022 er som følger: Krop og vinger færdige og malet. Motoren under færdiggørelse.

KZ III OY-DHY

OY-DHY er en KZ III U-1 og har byggenummer 55. Ligesom OY-DYZ blev flyet leveret til Zonen i 1946. Det indgår i ”Projekt Zonefly” og har leveret haleplan og understel til OY-DYZ. Flyet er komplet adskilt og delene lagt på lager. Der kan muligvis senere blive tale om at restaurere flyet til udstillingsbrug.

KZ III OY-DVA

OY-DVA er en KZ III U-2 og kom til verden som byggenummer 74 i 1946. Flyet blev udstyret med sprøjteaggregat og udførte den første sprøjteflyvning i Danmark i april 1948. Efter en årrække blev det solgt til Tyskland, hvor det i lang tid tilhørte den tidligere RAF pilot Palle Thomsen. Flyet vendte tilbage til Danmark i 1971. Efter et havari i 1974 blev DVA overtaget af Jens Toft og kom igen i luften. Flyet havnede i 1982 hos Brian Jørgensen. Han solgte for et symbolsk beløb flyet til AAA i 2004. Flyet er siden blevet malet i de oprindelige farver og flyves med stor glæde af klubbens medlemmer. I vinteren 14/15 er DVA blevet udstyret med en generator, så det nu har en mere stabil strømforsyning til radioen.

DVA har desværre i sommeren 2016 været udsat for et havari. Flyet er stadigvæk i AAA’s besiddelse og vil på et senere tidspunkt blive restaureret.

Hangar og værksteder

Der udføres fortløbende reparationer og vedligeholdelse af vores bygning. En fornem gave fra ”Byggeriets Ildsjæle” har muliggjort en tiltrængt reparation af skorstenen og taget på sidebygningen. Først i november 2015 afsluttede tømrergruppen udskiftningen af facade beklædningen efter et års arbejde. Den har siden fået linolie overalt. Vinduespartiet mod nordvest er renoveret. Efteråret 2020 blev sidebygningen ligeledes malet. I 2021 er smede værkstedet udvidet og en ny drejebænk anskaffet. Der er indrettet malekabine i siden af hangaren.