OY-AZZ


Piper L18C (Civilt navn: Super Cub) OY-AZZ/Y-654

En af 16 stk. Piper L-18C “Super Cub” som Danmark fik i våbenhjælp fra USA. Tre fly gik tabt i havari og 11 i en brand i april 1968. Y-654 er en af de to overlevende.

OY-AZZ er en Piper Super Cub L-18C, og har serienummer 18-3165. Flyet er bygget i 1953 og blev samme år leveret som våbenhjælp til Belgiens forsvar. I 1957 blev det, ligeledes som våbenhjælp, leveret videre til Danmark som et af 16. Efter klargøring, hvor bl.a. den gule bemaling blev ændret til camouflage med danske kokarder og flag, blev det i 1957 overført til Flyveskolen på Avnø til brug for træning af hærens piloter. I 1965 kom det videre til Artilleriflyvebatteri Vandel, hvor det blev brugt som artilleriobservations- og forbindelsesfly frem til 1977, hvor det blev taget ud af tjeneste. Y-654, som er flyets militære typebetegnelse og nummer, er et af to fly, som undgik flammernes bytte ved en omfattende hangarbrand den 19. april 1968. 11 tilsvarende fly udbrændte.

I 1968 lykkedes det Foreningen af Tidligere og Nuværende Hærflyvere at låne Y-654 af Flyvematerielkommandoen. Det blev derfor civilt registreret som OY-AZZ og fløj i denne forenings regi indtil udgangen af 1989, hvor dets luftdygtighedsbevis blev afmeldt. Flyet henstod herefter forskellige steder, bl.a. Stauning, Vandel og Karup. I en kort periode var det udstillet på Artillerimuseet i Varde.

I 2005 blev OY-AZZ flyttet til AAA hangar i Avedøre med henblik på restaurering. Indledningsvis blev det brugt til diverse udstillingsformål, indtil det i 2012 lykkedes AAA at overtage flyet fra Flyvevåbnets Historiske samling til en beskeden købesum, mod at det blev restaureret til flyvedygtig stand, og med et udseende som det havde, da det var i aktiv tjeneste ved hæren. Ellehammerfonden har støttet projektet med en donation på kr. 80.000.