Projekter


KZ II K OY-DHK

OY-DHK er en KZ II K type III og har byggenummer 23. OY-DHK er klubbens ældste og mest sjældne fly. Af typen findes kun to i Danmark og vistnok et i Schweitz. Bygningen blev påbegyndt inden besættelsen. Flyet blev beslaglagt af besættelsesmagten og i 1944 frigivet til salg til Sverige. I juli 1944 gik det i brug som SE-ANN i Stockholms Flygklubb. SE-ANN fløj frem til 1963, hvorefter det blev slettet af det svenske register. I 1968 vendte det tilbage til Danmark, hvor det gennemgik en omfattende restaurering, som strakte sig over 3 år. I 1971 blev flyet indregistreret som OY-DHK og fløj nu i familien Skøtts eje frem til 2006, hvor det blev besluttet at foretage endnu en restaurering. I 2011 købte AAA det delvist restaurerede fly. Arbejdet skrider fremad. Ror og haleplan er efterset, repareret og beklædt. Kroppen er ved at være klar til beklædning, og træarbejdet på vingerne er gået igang. Motoren er færdigrestaureret.

Piper Super Cub OY-AZZ/Y-654

OY-AZZ er en Piper L-18C og har byggenummer 18-3165. Flyet er bygget i 1953 og blev som nyt leveret til Belgiens forsvar. I 1957 blev det overført til Danmark og gik i tjeneste ved Flyveskolen på Avnø. I 1965 blev det overført til Artilleriflyvebatteri Vandel. Flyet overlevede den katastrofale hangarbrand i 1968 og fløj videre ved Hæren indtil udfasningen i 1977. Herefter blev det indregistreret som OY-AZZ og i et tidsrum brugt af Klubben af Tidligere og Nuværende Hærflyvere. Ad omveje endte flyet i Avedøre i 2005. Efter en del juridisk tovtrækkeri er OY-AZZ nu overtaget af AAA på samme vilkår som OY-ATI. Flyets stel er afklædt, sandblæst og malet. Restaureringen vil blive fortsat i den takt, de nødvendige midler kan skaffes.

KZ III OY-DYZ

OY-DYZ er en KZ III U-1 og har byggenummer 56. Flyet er bygget i 1946 som et af fire ambulancefly til Redningskorpset Zonen. Det gjorde tjeneste i Zonen frem til 1956, hvor det blev solgt til Tyskland. I 1968 vendte det tilbage til Danmark, hvor det fløj i en kort årrække. Flyet genopstod efter en gennemgribende restaurering i 2004. Efter et havari i 2009 blev OY-DYZ skænket til Flymuseet i Stauning. I 2013 købte AAA flyet, med det formål at få det tilbage i luften. Status i juni 2016 er, at DYZ er færdigrestaureret og under prøveflyvning. OY-DYZ vil snarest muligt blive stationeret i Andelslandsbyen Nyvang og indgå som en del af Zone museet. Der er blevet anlagt en landingsbane og bygget hangar i Andelslandsbyen.

KZ III OY-DHY

OY-DHY er en KZ III U-1 og har byggenummer 55. Ligesom OY-DYZ blev flyet leveret til Zonen i 1946. Det indgår i ”Projekt Zonefly” og har leveret haleplan og understel til OY-DYZ. Flyet er komplet adskilt og delene lagt på lager. Der kan muligvis senere blive tale om at restaurere flyet til udstillingsbrug.

Hangar og værksteder

Der udføres fortløbende reparationer og vedligeholdelse af vores bygning. En fornem gave fra ”Byggeriets Ildsjæle” har muliggjort en tiltrængt reparation af skorstenen og taget på sidebygningen. Først i november 2015 afsluttede tømrergruppen udskiftningen af facadebeklædningen efter et års arbejde. Næste projekt bliver vinduerne.